Showing 7 Result(s)

บีเคนิกซ์ ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 เปิดพอร์ตฟรีสำหรับผู้สนใจเชื่อมต่อรายใหม่เป็นกรณีพิเศษ

“บีเคนิกซ์” (BKNIX) ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิด ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข …

BKNIX ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้ความรู้ด้านการใช้ระบบ DNS เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ มูลนิธิทีเอชนิค และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารศู …

BKNIX Peering Forum 2016 เวทีสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผ่านไปแล้วกับงาน BKNIX Peering Forum 2016  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม งานนี …

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ Bangkok Neu …