มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
(Thai Network Information Center Foundation) 

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2541 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน “.th” และ “.ไทย” ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป้าหมายสำคัญอีกอย่าง คือ การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุน

ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นนายทะเบียนดูแลการรับสมัครและจดทะเบียนโดเมนอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ภายใต้ .th และ .ไทย

อีเมล @คน.ไทย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย ขนาดพื้นที่ 1 GB

 

โครงการเพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตไทยของมูลนิธิ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสนับสนุนการศึกษาวิจัย

Quote of the day

ดร. โคทม อารียา

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

"มูลนิธิฯ กำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุม ป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้น จำนวนชื่อโดเมน .th จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ปราศจากปัญหาการฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีตัวตนของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ"

Sir. Tim Berners-Lee

Professorial Fellow of Computer Science at the University of Oxford & Massachusetts Institute of Technology

"The Domain Name Server (DNS) is the Achilles heel of the Web. The important thing is that it's managed responsibly."ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในงาน ICANN75

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ได้รับเชิญจากองค์กร Universal Acceptance Steering Group …

ทีเอชนิค ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “Botnoi Chatbot Mara-Hackhathon 2022”

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “Botnoi Chatbot Mara-Hackhathon 2…

Cyber Security Knowledge Sharing ครั้งที่ 21 “ระบบ DNS (Domain Name System) ทางรอด…ช่วยลดปัญหาการหลอกลวง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คุณชยา ลิมจิตติ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและด้านบริหาร .TH มูลนิธิศูนย์สารสนเทศ…

บทความทั่วไป

แนะนำเว็บไซต์ รู้จัก.ไทย โดย ของแพงของขวัญ

คลิป Coding Competition ศึกแข่งขันประลองโค้ด! เร็วกว่า ชนะ!  จากเพจของแพงของขวัญ นาที 2.20 แนะนำโดเม…

ปักหมุดเว็บไซต์ แบ่งปั๋น.ไทย

ปักหมุดเว็บไซต์โดเมนภาษาไทยอีกเว็บไซต์หนึ่ง  “แบ่งปั๋น.ไทย” แหล่งพบปะกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตซึ่งเป็น…

รู้จักชื่อโดเมนและอีเมล “ดอทไทย” เข้าถึงคนไทยง่ายกว่าเดิม (TechTalkThai)

อ่านบทความได้ที่    รู้จักชื่อโดเมนและอีเมล “ดอทไทย” เข้าถึงคนไทยง่ายกว่าเดิม (TechTalkThai) ภาพจาก …

Youtube Channel

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993 0000 66189
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อเรา