มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
(Thai Network Information Center Foundation) 

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2541 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน “.th” และ “.ไทย” ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป้าหมายสำคัญอีกอย่าง คือ การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุน

ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นนายทะเบียนดูแลการรับสมัครและจดทะเบียนโดเมนอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ภายใต้ .th และ .ไทย

อีเมล @คน.ไทย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย ขนาดพื้นที่ 1 GB

 

โครงการเพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตไทยของมูลนิธิ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสนับสนุนการศึกษาวิจัย

Quote of the day

ดร. โคทม อารียา

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

"มูลนิธิฯ กำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุม ป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้น จำนวนชื่อโดเมน .th จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ปราศจากปัญหาการฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีตัวตนของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ"

Sir. Tim Berners-Lee

Professorial Fellow of Computer Science at the University of Oxford & Massachusetts Institute of Technology

"The Domain Name Server (DNS) is the Achilles heel of the Web. The important thing is that it's managed responsibly."ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรม “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)”

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบเครือข่ายอินเท…

ทีเอชนิค อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)” แก่นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับ…

ทีเอชนิค บรรยายแนะนำเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI) แก่นักศึกษาวิทย์คอม มธ.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คุณอนาวิล พงศบริพัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ …

THNIC Academy จัดอบรมเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน ม.ปลาย เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหา

THNIC Academy จัดอบรมคอร์ส Problem-oriented Programming สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายและปวช. ในพื้นที่…

บทความทั่วไป

แนวทางกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

ผู้เขียน  รศ.ดร. ภูมินทร์  บุตรอินทร์ และ นายศิรวัฒน์  ไชยบาง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence…

Dr. Kanchana Kanchanasut: On Connecting with Communities

อ่านบทความได้ที่  Dr. Kanchana Kanchanasut: On Connecting with Communities

แนะนำเว็บไซต์ รู้จัก.ไทย โดย ของแพงของขวัญ

คลิป Coding Competition ศึกแข่งขันประลองโค้ด! เร็วกว่า ชนะ!  จากเพจของแพงของขวัญ นาที 2.20 แนะนำโดเม…

ปักหมุดเว็บไซต์ แบ่งปั๋น.ไทย

ปักหมุดเว็บไซต์โดเมนภาษาไทยอีกเว็บไซต์หนึ่ง  “แบ่งปั๋น.ไทย” แหล่งพบปะกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตซึ่งเป็น…

Youtube Channel

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993 0000 66189
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อเรา