ข่าวประชาสัมพันธ์

ThaiNOG Meeting ครั้งที่ 4 : DNS Wars: Episode IV – A New Bypass โดย Paul Vixie

on ธันวาคม 19, 2019        by Naritcha

Thai Network Operators Group (ThaiNOG) จัด ThaiNOG Meeting ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณ Paul Vixie มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ DNS Wars: Episode IV – A New Bypass ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 18A สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ตึก สกอ.เดิม)

Since commercialization and privatization of the Internet first began in the 1990’s, there has been a steady push to move access side DNS (called “recursive”) away from customer networks and towards first ISP’s and later Cisco, Google, IBM, and Cloudflare. What are the real motives for this trend? What are the risks and costs, and who pays them? Dr. Paul Vixie has worked in the DNS field since 1989 and has invented many of the monitoring and filtering capabilities now used by nearly all DNS services, and he will try to explain what’s happening. Special attention will be paid to the new web-based “DNS over HTTP” or “DoH” protocol now being strongly pushed by Mozilla and others.

Dr. Paul Vixie is an Internet pioneer. Currently, he is the Chairman, CEO and cofounder of Farsight Security, Inc. Dr. Vixie was inducted into the Internet Hall of Fame in 2014 for work related to DNS and anti-spam technologies. He is the author of open source Internet software including BIND 8, and of many Internet standards documents concerning DNS and DNSSEC. In addition, he founded the first commercial anti-spam company (MAPS, 1996), the first non-profit Internet infrastructure software company (ISC, 1994), and the first neutral and commercial Internet exchange (PAIX, 1991).

In 2018, he cofounded SIE Europe UG, a breakthrough European data sharing collective to fight cybercrime. Dr. Vixie earned his Ph.D. from Keio University for work related to DNS and DNSSEC in 2010.

Share :