มูลนิธิทีเอชนิค แต่งตั้งผู้อำนวยการ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) แต่งตั้ง นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564