ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค จัด “ค่ายแบ่งปั๋น” เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน หวังต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต

on กรกฎาคม 5, 2019        by Naritcha

มูลนิธิทีเอชนิค เผยความสำเร็จจากการจัด “ค่ายแบ่งปั๋น” ที่จังหวัดตาก ด้วยการใช้หลักสูตรต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติ นำเสนอความเป็นชุมชนในโลกออนไลน์

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า โครงการค่ายแบ่งปั๋นนี้จะถูกต่อยอดเพื่อจับคู่ความต้องการของหน่วยงานทั่วไปที่ต้องการใช้บริการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หรือบริการด้านไอที กับศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ค่ายแบ่งปั๋น มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ และประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้มีศักยภาพในการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ หรือให้บริการทางด้านไอทีอื่น ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต ก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่นได้

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการค่ายแบ่งปั๋น กล่าวว่า ค่ายนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ทั้งทางด้านเทคนิค และสร้างประสบการณ์จริงในการพัฒนาเว็บไซต์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการสร้างเนื้อหา, การออกแบบและการถ่ายภาพ รวมไปถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมน ตลอดจนการจัดการพื้นที่เว็บไซต์ ช่วงฝึกปฏิบัติและลงมือทำน้อง ๆ ได้เลือกเล่าเรื่องชุมชนในรูปแบบที่ตนเองสนใจ โดยสร้างเนื้อหาจากประสบการณ์ของตนเอง, ครอบครัว และประวัติของชุมชมจากมุมมองของคนในชุมชนเอง โดยนำเสนอออกมาเป็นเรื่องราวความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และอาหารประจำท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ

นางสาวสุธิมา เพ็ญเข็ม หรือ น้องหลิน, นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น กล่าวว่า ค่ายนี้สอนให้รู้ทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง ๆ จากคนที่ไม่เคยทำเว็บไซต์เลย พอได้เข้าค่าย ได้มาเรียน และทำเว็บไซต์ภายใน 2 วัน รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก ค่ายนี้มีอะไรให้เรียนรู้มากมาย ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มีประสบการณ์ใหม่ค่ะ

ค่ายแบ่งปั๋น จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก เมื่อวันที่ 21-23มิถุนายน 2562 โดยมีผลงานของเยาวชนชาวค่ายที่นำเสนอเรื่องราวของชุมชนผ่านสื่อออนไลน์จำนวน 5 เว็บไซต์ ได้แก่ บ้านห้วยปลาหลด.ไทย, หัวเดียด.ไทย, บ้านตาก.ไทย, บ้านท่าพระธาตุ.ไทย และ เที่ยววังหิน.ไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รวบรวมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของโครงการ ผู้สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมของค่ายได้ที่เว็บไซต์ ค่ายแบ่งปั๋น.ไทย

 

 


Share :