ข่าวประชาสัมพันธ์

THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จ

on กุมภาพันธ์ 20, 2019        by Naritcha

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม THNG Camp ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8: Internet Governance & Hackathon” เมื่อวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2561 ณ Go Genius Learning Center ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับการฉลองครบรอบ 30 ปีโดเมนดอททีเอช

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 44 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมจากโจทย์ที่ได้รับ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, Cyberbullying, GDPR, Localization และ Workshop ในหลายหัวข้อ รวมทั้งการนำเสนอผลงานจากโจทย์ที่ได้รับในกิจกรรม Hackathon พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรจบค่าย

 

 

 

 

 

Share :