ข่าวประชาสัมพันธ์

Online EAI Hackathon 2020

on กรกฎาคม 7, 2020        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ร่วมกับ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จัดกิจกรรม “Online EAI Hackathon 2020” ขึ้น เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 โดยรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย THNG (Thailand Networking Group) เข้าร่วมแข่งขัน เป็นการต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางเทคนิคในด้าน Email Address Internationalization (EAI) หรือ อีเมลแอดเดรสที่เป็นภาษาท้องถิ่น ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 2 ทีม ได้แก่

ทีม Junipero มีสมาชิก 3 คน

  1. นายจรัญชัยรัตน์ วอสันเทียะ (บอล) เคยเข้าร่วมค่าย THNG 8
  2. นางสาวรวินท์ ศรีสมบูรณ์ (milk) เคยเข้าร่วมค่าย THNG 8
  3. นายสรชัช พัฒนสมบัติ (จริงจริง)

ทีม NBR มีสมาชิก 2 คน

  1. นางสาวกรรณิการ์ ชลิตาเกษม (จ๊ะจ๋า)  เคยเข้าร่วมค่าย THNG8
  2. นายกฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์ (บอล) เคยเข้าร่วมค่าย THNG8

 

โจทย์การแข่งขัน

หน่วยงาน
บริษัท Phygital Agency

ชื่อโดเมน .th
phygital.in.th

ชื่อโดเมน .ไทย
ฟิจิทัล.ไทย

หน่วยงาน
ห้างทองเยาวราชดีเยี่ยม

ชื่อโดเมน .th
yaowarajdeeyiam.co.th

โดยก่อนเริ่มการแข่งขัน คุณปรณัฐ ปนรัตน์ จาก บริษัท Phygital Agency และ คุณเจษฎาภรณ์ เพชรเฟื่องฟ้า จาก ห้างทองเยาวราชดีเยี่ยม ร่วมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขัน และในวันนำเสนอผลงาน ทั้งสองท่านได้ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลงานของน้อง ๆ แก่กรรมการอีกด้วย

Online EAI Hackathon 2020 เป็นกิจกรรมแข่งขันแบบออนไลน์ ผ่าน วีคลาส.ไทย ระบบประชุมทางไกล กำหนดเวลา 24 ชั่วโมง (9.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 9.00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2563) โดยผู้แข่งขันจะต้องติดตั้งโดเมน, จัดทำเว็บไซต์ และติดตั้งระบบ Mail Server รองรับอีเมลภาษาไทย ให้กับ บริษัท Phygital Agency และ ห้างทองเยาวราชดีเยี่ยม ตามความต้องการเบื้องต้น (Requirement) ที่ได้รับ และนำเสนอผลงานต่อกรรมการ พร้อมตอบข้อสักถามต่าง ๆ

“นี่เป็นครั้งแรกที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยครั้งนี้เรามุ่งให้เกิดการพัฒนา Email Server ที่รับรอง EAI ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยชื่อโดเมนและชื่ออีเมลภาษาไทย จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้บริการต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ที่อาจจะไม่ชำนาญเรื่องภาษาอังกฤษ กิจกรรม Online EAI Hackathon 2020 ก็เป็นก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การยอมรับสากล ที่ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นสามารถใช้งานได้ครบถ้วน

ขอขอบคุณ บริษัท Phygital Agency และ ห้างทองเยาวราชดีเยี่ยม ที่มาเป็นโจทย์ให้น้อง ๆ ขอบคุณ บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด ที่สนับสนุน Cloud Hosting ใช้ในกิจกรรม และขอบคุณน้อง ๆ ทั้ง 2 ทีมที่มาร่วมแข่งขัน หวังว่าน้อง ๆ คงจะได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ดี ๆ จากการแข่งขันครั้งนี้” ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าว

ผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะที่รับเงินรางวัล 5,000 บาท คือ ทีม Junipero

และทั้ง 2 ทีม ยังต้องพัฒนาระบบให้สมบูณณ์และใช้งานได้จริงภายใน 3 เดือน ถ้าทำได้สำเร็จตามความต้องการของบริษัทที่เป็นโจทย์ จะได้รับเงินรางวัลอีก 5,000 บาท

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ