ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตลอนดอน แอลไอเอ็นเอ็กซ์ ผสานความร่วมมือกับ บีเคนิกซ์ ต่อยอดยุทธศาสตร์เติบโตอย่างยั่งยืน

on กรกฎาคม 12, 2021        by Naritcha

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตลอนดอน หรือแอลไอเอ็นเอ็กซ์ (LINX) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางของไทย หรือ บีเคนิกซ์ (BKNIX) ประกาศการเป็นพันธมิตร จับมือต่อยอดยุทธศาสตร์ให้เติบโต

ข่าวดังกล่าวได้ประกาศในงาน BKNIX Peering Forum 2021 ซึ่งจัดในเดือนพฤษภาคม เป็นงานประชุมการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาค ที่จัดโดย บีเคนิกซ์ และ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค โดยในงานมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอลไอเอ็นเอ็กซ์ นายเคอร์ทิส ลินด์ควิสท์ มากล่าวปาฐกถา

เคอร์ทิส ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อที่จะสนับสนุนการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างกันซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมโยงลดช่องว่างทางดิจิทัล และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล นอกจากนี้ เขายังได้ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงเสวนาโดยเน้นถึงแนวโน้มการแลกเปลี่ยนของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ LINX ยังยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิค การฝึกอบรม และกลยุทธ์เพื่อวางแผนพัฒนา IXP ให้เติบโตขึ้น

นูรานิ นิมูโน หัวหน้าส่วนโกลบอลเอ็นเกจเม้นท์ ของ แอลไอเอ็นเอ็กซ์ ได้ทำงานในฐานะหุ้นส่วนพันธมิตรรายใหม่

“LINX ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบีเคนิกซ์ เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันที่ดีขึ้น และสร้างการเติบโตให้กับชุมชนเครือข่ายในส่วนอื่นๆ ของโลก ในฐานะหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ที่สุดในโลก LINX ยินดีสนับสนุน IXP ที่เล็กกว่า ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ ของเราเพื่อประโยชน์ ต่อชุมชนในวงกว้าง”

นายสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบีเคนิกซ์จำกัด กล่าวว่า “ในทุกการเชื่อมต่อล้วนเป็นไปได้ บีเคนิกซ์รู้สึกยินดีที่ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ แอลไอเอ็นเอ็กซ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนระดับโลก ยิ่งกว่านั้น จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของชุมชนไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูงของประเทศชั้นนำของโลก เช่นแอลไอเอ็นเอ็กซ์ สมาชิกของบีเคนิกซ์ สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ประโยชน์จากโครงข่ายที่ดีขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังลดความหน่วงการเชื่อมต่อ ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน ลดค่าใช้จ่าย และได้รับผลประโยชน์เพิ่มในด้านองค์ความรู้ และการแบ่งปันเทคโนโลยีจาก LINX อีกด้วย”

แอลไอเอ็นเอ็กซ์ เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากศูนย์แลกเปลี่ยนระดับโลกอื่นๆ จากการทำงานอย่างยอดเยี่ยมมากว่า 25 ปี

บีเคนิกซ์ ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบใช้เทคโนโลยีเดียวกับผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนระดับโลก สมาชิกประกอบไปด้วย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ และผู้ให้บริการด้านคอนเท้นท์ เครือข่ายการวิจัยและศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ที่จะแลกเปลี่ยนทราฟฟิกอินเทอร์เน็ต

พันธมิตรทั้งสองจะรายงานความคืบหน้าของโครงข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในคราวต่อไป

Share :