ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรมออนไลน์ “การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับภาษาไทย”

on มกราคม 15, 2022        by Naritcha

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดงานอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนาอีเมลเซิฟเวอร์ให้รองรับภาษาไทย” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 76 คน โดยผู้เข้าอบรมมีทั้งนักเรียน, นักศึกษา, นักพัฒนาโปรแกรม และผู้ดูแลระบบ

     เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับภาษาไทยด้วยซอฟท์แวร์ ได้แก่ Postfix, Dovecot, MySQL และ Roundcube บนระบปฏิบัติการ Ubuntu

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/5ZUjBXWN3igShare :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ