ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนา “การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์

on มีนาคม 29, 2017        by THNICF

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ : ประวัติความเป็นมา หลักการ และข้อควรพิจารณา” ณ อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

โดยมี ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์, ดร.ภูมิ  ภูมิรัตน, คุณยิ่งชีพ  อัชฌานนท์, อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และ ผศ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เป็นวิทยากร

มูลนิธิฯ ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ และรับจด “อีเมลไทย@คน.ไทย” ให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ