สัมมนา Blockchain : The Next Internet

งานสัมมนา Blockchain : The Next Internet วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Slide งานสัมมนา

  1. รู้จัก Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
  2. Building an Internet of Trust on a Trustless Internet: Are Blockchain the Missing Link? โดย Pindar Wong

ข่าวงานสัมมนา