บทความทั่วไป

mini-Internet เพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย (ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์)

on พฤษภาคม 12, 2020        by Naritcha

แม้ว่าหลักการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นเรื่องง่าย แต่การดำเนินงานหรือปฏิบัติการด้านเครือข่าย มีความซับซ้อน และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

Networked Systems Group ที่ มหาวิทยาลัย ETH Zürich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่า หลักสูตรด้านเครือข่ายในมหาวิทยาลัยทั่วไปในปัจจุบัน ยังไม่มีการสอนในเรื่องการดำเนินงานเครือข่ายที่ต้องใช้ในการทำงานประจำวันอย่างเพียงพอ  จึงได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Platform) เพื่อจำลองการทำ mini-Internet และได้ทดลองใช้สอนนักศึกษาและเห็นผลดี และเปิดให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถใช้ Platform นี้ สำหรับติดตั้ง 60-AS mini-Internet พร้อมทั้งดาวน์โหลดตัวอย่างการบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรี  เมื่อติดตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานทางไกลได้ผ่าน ssh เหมาะกับการเรียนการสอนทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแบบออนไลน์ ที่จำเป็นในช่วงการ Lock Down เช่นนี้

Internet World Map

นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติการด้านเครือข่ายบน Platform นี้แล้วสามารถเริ่มอาชีพ Network Operator ได้ไม่ยากเลย ไม่ว่าจะเป็นงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) อย่าง บีเคนิกซ์ (BKNIX)

ท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Networked Systems Group ที่มหาวิทยาลัย ETH Zürich ดู Clip ที่เกี่ยวข้องหรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องจาก APNIC ได้ ที่นี่

ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Share :