ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง รอบที่ 3/2564

on ตุลาคม 1, 2021        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) และกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์

ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 3/2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thnic.co.th/sld

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ