ข่าวประชาสัมพันธ์

.th และ .ไทย DNSSEC Secure

on กันยายน 18, 2018        by Naritcha

บริษัท ไทย เนมเ ซิฟเวอร์ มั่นใจ ความปลอดภัยระบบ DNS ของ .th และ .ไทย ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ข้อมูล IP address ที่ได้รับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

ผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนระดับบนสุดแบบรหัสประเทศ (ccTLD) .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้เปิดใช้ DNSSEC โดยการเข้ารหัสข้อมูลของ zone file ในระบบ Domain Name System (DNS) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 ซึ่งจากการตรวจสอบ DNSSEC เมื่อเดือน กันยายน 2561 โดยใช้ DNSSEC Debugger ของ Verisign Labs. และ DNSViz ซึ่งเป็น DNS Visualization Tool พบว่าเข้ารหัสผ่านทุกกระบวนการ บริษัทยังคงตรวจสอบ ปรับปรุงความปลอดภัยของ DNS อยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ข้อมูล IP address ที่ได้รับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

Share :