ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค ฉลองครบรอบ 30 ปี ดอททีเอช จัดเวทีเสวนา “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน”

on สิงหาคม 23, 2018        by THNICF

กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค จัดกิจกรรมฉลองโดเมนดอททีเอชมีอายุครบ 30 ปี เปิดเวทีเสวนาวิชาการมุ่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้รู้จักสร้างแบรนด์หรือเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากโดเมนเนม

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน” มีผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup รวมทั้งผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งงานเสวนานี้ได้ย้อนให้เห็นวิวัฒนาการของโดเมนเนมดอททีเอชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนทิศทางในด้านธุรกิจในอนาคต, แนะนำการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ให้ยั่งยืนด้วยโดเมนเนม, สร้างความตระหนักถึงสถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาในกรณีที่โดเมนมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรชาวยุโรป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ณ สมาคมนิสติเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ดอททีเอช ได้กำเนิดและเติบโตมาเคียงคู่กับอินเทอร์เน็ตในไทย ตั้งแต่ในวันที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคำว่าอินเทอร์เน็ต จนมาถึงวันนี้ที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ นั่นเพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยเร่งอัตราของวิวัฒนาการในหมู่มวลมนุษยชาติ และโดเมนเนมก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้อินเทอร์เน็ตสามารถทำงานไปได้อย่างราบรื่น วันนี้ .th ได้เจริญเติบโต ภายใต้การบริหารของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งงอกงามออกมาเป็นโครงการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายอันก่อประโยชน์ต่อสังคมไทย และนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องโดเมนเนมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับโดเมนอย่างไร หรือจะเป็นพัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมาย การเสวนาในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับฟังอันอาจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น”

การเสวนาในครั้งนี้มีสองหัวข้อใหญ่ ช่วงแรกของงานเสวนาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจเรื่อง “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์จากแวดวงธุรกิจออนไลน์ ได้แก่ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมอีคอมเมิร์ซ, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิป, คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวนการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัดนาว จำกัด พูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ, การวางแผนรับมือกับการเติบโตทางธุรกิจ, การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ, การทำอีคอมเมิร์ซ, ประโยชน์ของการมีเว็บไซต์และการจดโดเมนธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช่วงสุดท้ายของงานเสวนาเป็นหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายท่าน ได้แก่ ดร.ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, คุณธีรพล สุวรรณประทีป ทนายความหุ้นส่วนจาก Baker & McKenzie, คุณอำนาจ เนตยสุภา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด, คุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้อำนวยการมาตรฐาน ETDA และ ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวถึง GDPR กับสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมือง, GDPR กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และกฎหมายใหม่กับความคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทย

ในโอกาสที่ ดอททีเอช ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิทีเอชนิค มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการชื่อโดเมน ดอททีเอช และ ดอทไทย ให้มีเสถียรภาพและคงความน่าเชื่อถือต่อผู้ทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต, มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการทั้งที่ผ่านมาแล้วและยังมีโครงการในอนาคตอีกมากมายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่คุณภาพการใช้งาน และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องสู่การพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว อาทิ โครงการบีเคนิกซ์ หรือ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง, โครงการเน็ตทูโฮม ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนชายขอบ, โครงการ IDN และ EAI เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ถูกปิดกั้นทางด้านภาษา, โครงการค่าย THNG เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม เพื่อการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ