ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทีเอชนิค รับมอบคอมพิวเตอร์จากเอ็ม บี เค

on มีนาคม 14, 2023        by Naritcha

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับมอบคอมพิวเตอร์พกพา  (Laptop) จำนวน 15 เครื่อง จาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร และ คุณบุญเลิศ รักวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ณ สำนักงาน ชั้น 8 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) เป็นศูนย์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เน้นเพิ่มทักษะทางเทคนิคและแนวคิดแบบผู้ประกอบการ และสนับสนุนชุมชนให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค มูลนิธิฯ จะนำไปใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยจะให้ผู้เข้าอบรมได้ยืมใช้งานตลอดหลักสูตร

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ