ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เข้าพบปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

on มกราคม 25, 2024        by Naritcha

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อแนะนำหน่วยงาน ICANN รวมทั้งนำเสนอข้อมูลความสำคัญของชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบให้รองรับชื่อเว็บไซต์และอีเมลภาษาไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ