ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์และชื่อโดเมน แก่ชุมชนปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

on กันยายน 5, 2022        by Naritcha

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) นำโดย ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิ และ ดร.วิลาศ ฉ่ำเลิศวัฒน์ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ พร้อมทีมงานได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์และชื่อโดเมน และการตลาดออนไลน์จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตสบู่สมุนไพรพืชท้องถิ่น และ น้ำพริกถั่วลิสง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในชุมชนปากน้ำปราณ และนักเรียนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาเข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน

      ในช่วงบ่ายเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าอบรมได้จดชื่อโดเมน “.in.th” ผ่านโครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา” จากนั้นจึงเริ่มเรียนรู้และลงมือสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Zavanna Sale Page เพื่อให้สามารถนำสินค้าขึ้นไปขายบนเว็บไซต์ได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชน 

     กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลปากน้ำปราณตามแนวเศรษฐกิจ BCG และกิจกรรมฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างช่องทางการจัดจัดหน่ายและกระจายรายได้ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรพืชท้องถิ่นและน้ำพริกถั่วลิสง ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

     ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ พร้อมกับมีชื่อโดเมนเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ