ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค จัด “ค่ายแบ่งปั๋น” สร้างนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นใหม่ หวังต่อยอดธุรกิจชุมชนสู่ธุรกิจออนไลน์

on สิงหาคม 17, 2022        by Naritcha
ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่3

      มูลนิธิทีเอชนิค จัดค่ายแบ่งปั๋น มุ่งส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติ นำเสนอความเป็นชุมชนสู่โลกออนไลน์

      ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า ค่ายแบ่งปั๋น เป็นโครงการภายใต้ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNIC Academy มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาเว็บไซต์  รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต และจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

      นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) กล่าวว่า ค่ายแบ่งปั๋นเปิดให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้สร้างประสบการณ์จริงในการพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งด้านการสร้างเนื้อหา, การออกแบบเว็บไซต์, การถ่ายภาพและวีดีโอ, การจัดการโฮสต์, การปรับแต่งเว็บด้วยแนวคิด SEO, การติดตั้งและสร้างเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มจัดการเนื้อหา (CMS), รวมไปถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมน ช่วงฝึกปฏิบัติและลงมือทำ และกิจกรรม Hackathon โจทย์ในครั้งนี้คือ “เว็บไซต์ตลาดชุมชน” ผู้เข้าร่วมค่ายได้เลือกตลาดชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยสร้างเนื้อหา ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ภายในเวลาที่กำหนด 

      ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม และ 12-14 สิงหาคม 2565 โดยมีผลงานของเยาวชนชาวค่ายที่นำเสนอเรื่องราวตลาดชุมชน จำนวน 5 เว็บไซต์ ได้แก่ ตลาดแม่สอด.ไทย, ตลาดวินเทจ.ไทย, กาดโฮ้งต้า.ไทย, แอบหนีเที่ยวกาดโฮ้งต้า.ไทย และ ตะลุยตากกาดนั่งยอง.ไทย 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมของค่ายได้ที่เว็บไซต์ academy.thnic.or.th

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ