ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา CIB2024

on กรกฎาคม 5, 2024        by Naritcha

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คุณธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ และสาธิตการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Sale Page” โดยบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจถึงการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ ประโยชน์ของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ ความสำคัญของการมีชื่อเว็บไซต์เป็นของตนเอง การใช้ชื่อเว็บไซต์ด้วย .th และ .ไทย รวมทั้งสาธิตการทำเว็บไซต์ด้วย Sale Page

ในงานสัมมนาโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอาง สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567 Cosmeceutical and Herbal Innovation with Business Link (CIB2024) ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เวชสำอางที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงาน 

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ