นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน

on ธันวาคม 30, 2020        by THNICF

Privacy Policy for Domain Registration
มิถุนายน 2565

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) (“มูลนิธิฯ”) ผู้ได้รับและถือครองสิทธิในการบริหารจัดการชื่อโดเมนระดับบนสุดรหัสประเทศไทย .th และ .ไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (“ผู้รับจดทะเบียน”) เป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย (เป็น Registrar) และ ให้ บริษัท ไทยเนมเซิฟเวอร์ จำกัด (“ผู้ดูแลทะเบียน”) เป็นผู้ดูแลทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย (เป็น Registry) ดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมน รวมทั้งดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซึ่งใช้เก็บข้อมูลชื่อโดเมน และให้บริการระบบจัดการชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS)

เราตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกราย และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัว ในการบริหารจัดการชื่อโดเมน จึงกำหนดนโยบายนี้ร่วมกัน เพื่อแสดงวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่อยู่ในการดูแล

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน มิถุนายน 2565

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ