การขอลบชื่อโดเมน

on กรกฎาคม 20, 2012        by Admin

* วิธีการขอลบชื่อโดเมน

 1. จัดส่งคำขอลบผ่านหน้าเว็บ และ
 2. จัดส่งเอกสาร

* ขั้นตอนการขอลบชื่อโดเมน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่หนึ่ง ท่านส่งคำขอลบชื่อโดเมนเข้าระบบได้

 1. จัดส่งคำขอลบโดเมนเข้าระบบที่ localhost
 2. จัดส่งเอกสารรับรองการลบโดเมน (ภาษาไทย 1 | English 1 และ ภาษาไทย 2 | English 2)
 3. ทีเอชนิคอนุมัติคำขอ

กรณีที่สอง ท่านไม่สามารถส่งคำขอลบโดเมนเข้าระบบ ให้ท่านดำเนินการดังนี้

 1. เปลี่ยน user name เป็น user name ที่สามารถส่งคำขอลบได้
 2. จัดส่งเอกสารรับรองการเปลี่ยน user name และรับรองการลบโดเมน (ภาษาไทย | English)
 3. ทีเอชนิคเปลี่ยน user name พร้อมอีเมล์แจ้งกลับท่านเพื่อจัดส่งคำขอลบโดเมน
 4. ท่านจัดส่งคำขอลบโดเมน
 5. ทีเอชนิคอนุมัติคำขอ

กรณี ที่ท่านต้องการลบโดเมน เพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ รบกวนท่านดำเนินการตามข้างต้นและเปลี่ยนใจความเอกสาร ดังนี้ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

 1. รับรองการเปลี่ยน user name, รับรองการลบโดเมนทันที/ระบุวันที่ที่โดเมนจะถูกลบ และจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่
 2. รับรองการเปลี่ยน user name, รับรองการลบโดเมนทันที/ระบุวันที่ที่โดเมนจะถูกลบ และจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ผ่านผู้แทนจำหน่าย

* สรุปตัวอย่างเอกสาร

 1. รับรองการลบโดเมน (ภาษาไทย | English)
 2. รับรองการลบโดเมนโดยระบุวันที่ที่โดเมนจะถูกลบ และรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ (ภาษาไทย | English)
 3. รับรองการเปลี่ยน user name และ รับรองการลบโดเมน
  3.1 รับรองการลบโดเมนทันที (ภาษาไทย | English)
  3.2 รับรองการลบโดเมนโดยระบุวันที่ที่โดเมนจะถูกลบ (ภาษาไทย | English)
 4. รับรองการเปลี่ยน user name, รับรองการลบโดเมน และรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่
  4.1 รับรองการลบโดเมนทันที (ภาษาไทย | English)
  4.2 รับรองการลบโดเมนโดยระบุวันที่ที่โดเมนจะถูกลบ (ภาษาไทย | English)
 5. รับรองการเปลี่ยน user name, รับรองการลบโดเมน และรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ผ่านผู้แทนจำหน่าย
  5.1 รับรองการลบโดเมนทันที (ภาษาไทย | English)
  5.2 รับรองการลบโดเมนโดยระบุวันที่ที่โดเมนจะถูกลบ (ภาษาไทย | English)

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ