บทความทั่วไป

Congratulations to the Thailand Philharmonic Orchestra at the European Tour 2022

on ธันวาคม 28, 2022        by Naritcha

มูลนิธิทีเอชนิค ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) ในการแสดง Thailand Phil – European Tour 2022

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
European Tour 2022 – Beyond the Horizon
https://www.thailandphil.com/events/european-tour-2022-beyond-horizon/

The Thailand Philharmonic Embarks On Their Phenomenal European Tour
https://www.thailandphil.com/thailand-philharmonic-embarks-phenomenal-european-tour/

(ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ Thailand Phil)

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ