ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

on ธันวาคม 15, 2022        by Naritcha

          THNIC Academy ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนที่เคยเข้าร่วมอบรมกับเรา ที่สามารถผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

   1. นายธีระพัฒน์ จ่อนตะมะ (บูม) โรงเรียนผดุงปัญญา

หลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill 

   2. นายจิโรจน์ ขำกระแสร์ (ซัน) โรงเรียนตากพิทยาคม 

หลักสูตร Problem-oriented Programming

   3. นายผดุงเดช ดลสา (ตอต้อ) โรงเรียนตากพิทยาคม 

หลักสูตร Problem-oriented Programming

   4. นายวสุ อินทะโย (สโตน) โรงเรียนตากพิทยาคม 

หลักสูตร Problem-oriented Programming

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ