ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทีเอชนิค จัดเสวนาวิชาการ “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์”

on พฤศจิกายน 24, 2017        by THNICF

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดเสวนาวิชาการเรื่องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพิพากษาอาวุโส ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, คุณนันทน อินทนนท์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,  คุณวรรณวิทย์  อาขุบุตร ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คุณวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปัญหาของผู้ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้ พ...ลิขสิทธิ์ฯ และ พ...คอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งกฎหมายลูกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต รวมถึงแนวทางในการตีความกฏเกณฑ์ดังกล่าว ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ