ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: เสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

on เมษายน 27, 2018        by THNICF

เมื่อวันที่ 26 เม..ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businessesเพื่ออัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ  พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล และงานเสวนานี้เป็นหนึ่งในการฉลองครบรอบ 30 ปีของโดเมน .TH ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ภาพจากซ้ายไปขวา

1. คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย, ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด

2. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน, ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)

3. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน และดูแลฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. .ดร.กาญจนา กาญจนสุต, รองประธาน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

6. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

7. ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. คุณนุชนาถ คุณความดี, รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลท.

 

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ