ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy เปิดคอร์สอบรมฟรี “การพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ UA ด้วย Java”

on สิงหาคม 3, 2021        by Naritcha
UA Java
เอกสารการอบรม

เอกสารและวีดีโอคลิปการอบรม

 • ส่วนความรู้พื้นฐาน การพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ Universal Acceptance
 • ส่วนการเขียนโปรแกรม Programming for UA Universal Acceptance

GitHub Repo ของคุณ สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน 

Wiki คู่มือ

รายละเอียด

การอบรมออนไลน์หัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ UA ด้วย Java” เป็นการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันให้รองรับการใช้งานชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย ให้สามารถรับ ตรวจสอบ ประมวลผล จัดเก็บ และแสดงผลชื่อโดเมนและอีเมล ระดับบนสุด (TLDs) และชื่อโดเมนใหม่ (new gTLDs) รวมทั้งชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ ได้

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 • Technical/DevOps  ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับมาตรฐานใหม่ด้านชื่อโดเมน บนระบบอินเทอร์เน็ต 

 • นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วย Java หรือภาษาอื่น ๆ

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วย Java หรือภาษาอื่นๆ

Java Version

 1. Java 11 (Oracle version) and Android API/SDK 26

 2. Some libraries may require newer version of Java

 3. Any VM: Oracle, OpenJDK, or Android (Dalvik/ART) 

เนื้อหาการอบรม

Introduction  to Universal Acceptance (15 mins)                               

Standards and Documents Related to Universal Acceptance  (5  mins) 

Fundamentals for IDNS and Email Address Internationalization (EAI)  (15 mins)  

 • Unicode encoding

 • Domain names and IDNs

 • IDNs and EAI

 • UA Issues

 • UA Readiness Testing Framework (026)

 • Validate User Input

  • Validating Domain Name

  • Validating Email Address

  • Sending Email

Programming for UA using Java (40  mins) 

 • Introduction

  • Java Version

  • Java Library Versions

  • Type Holder for UA Identifiers

  • Some Basic Test Cases

 • Domain Names

  • Java Libraries Versions

  • Using Plain Java: Recommendation

  • Libraries: ICU, Xcode, others

  • Making an HTTP Request: OkHTTP

 • Email Addresses

  • Email Regular Expression (Regex): *@*

  • Jakarta Mail Usage

Sending mail

Storing Domain Names and Email Address

Domain Names and Email Addresses on Android Platform

Conclusion  (5  mins) 

Q&A  (10  mins) 

วิทยากรผู้สอน

คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
– Technical Coach และ Software Craftsman, บจก.สยามชำนาญกิจ
– เจ้าของและคอลัมนิสต์ TECH BLOG , SOMKIAT.CC

คุณพจนันท์ รัตนไชยพันธ์

คุณพจนันท์ รัตนไชยพันธ์

ผู้ประสานงานโครงการ Thailand UA Local Initiative,THNIC Foundation

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ