ข่าวประชาสัมพันธ์

​​10 ปี ไทยนิวทรัลไอเอ็กซ์: สร้างนิเวศอินเทอร์เน็ต

on กรกฎาคม 26, 2023        by Naritcha

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต บรรยายในเวทีการประชุมภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต ประเทศญี่ปุ่น (JPIX User Meeting) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กล่าวถึงประสบการณ์การสร้างจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และจากแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจะเห็นว่ามีการใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเพื่อรับเนื้อหาจากผู้ให้บริการเนื้อหาต่างประเทศโดยตรง ในขณะที่ทราฟฟิคภายในประเทศลดลง ดังนั้นการมีจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางภายในประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศกับผู้ให้บริการเนื้อหาต่างประเทศที่มีแนวโน้มมาวางอุปกรณ์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเกิดการรับส่งเนื้อหาระหว่างสมาชิกภายในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตฯ ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้วงจรต่างประเทศและทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตดีขึ้น

ศ.ดร.กาญจนา ยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันของผู้ให้บริการ เพื่อลดปัญหาจากการให้บริการแนวตั้ง (Vertical Integration) ที่ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนต่างคนต่างทำ เช่น การพาดสายสื่อสารของผู้ให้บริการแต่ละรายเป็นสายสื่อสารกลางที่แชร์ใช้ร่วมกัน ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สร้างระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมยินดีกับ BKNIX ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย และ JPIX ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตประเทศญี่ปุ่น ที่จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกัน ตอกย้ำการดำเนินงานที่มุ่งสร้างระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตภายในประเทศของตน และการขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตทางไกล (RP: Remote Peering) ในการยกระดับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกของ BKNIX และ JPIX เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อระหว่างกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับอนาคตดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น

ในงานมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศญี่ปุ่นกว่า 250 ราย เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ