ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)

on ตุลาคม 24, 2023        by Naritcha

         ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค” (Network Training for Technician) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 

         การอบรมครั้งนี้มีช่างเทคนิคชุมชนจากพื้นที่ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก, ครูจากวิทยาลัยเทคนิคตาก, ครูจากโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ, ครูจากโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงครามและพนักงานสังกัดบริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) ร่วมกับห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (IntERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้บรรยายให้ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ พร้อมทั้งได้นำฝึกปฏิบัติการต่ออุปกรณ์และการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ การติดตั้งโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยีไวเลสเมซ (Wireless Mesh Network)  การลงพื้นที่เพื่อหาจุดติดตั้งที่เหมาะสม และพื้นฐานความปลอดภัยบนไซเบอร์ หรือ Cyber Security

         ช่วงท้ายการอบรมมีทีมงานจาก บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้งทีมช่าง และทีมประสานงาน ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนแม่กาษา มาเล่าประสบการณ์การทำงานจริงในโครงการ Net2Home ซึ่งเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชนภายใต้แนวคิด Community Network เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่ถูกกว่า

         สำหรับชุมชนใดสนใจการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งดูแลโดยชุมชนเอง 

สามารถติดต่อโครงการ Net2Home ได้ที่ Line: กดลิงก์ https://lin.ee/YoxBPo9 

หรือสแกน QR Code

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ