ประวัติมูลนิธิฯ

ต้นกำเนิดของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มาจากลักษณะการดำเนินงานเชิงมูลนิธิของ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย (THNIC: Thailand Network Information Center) ตั้งแต่ ปี2531 ซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต และคณะ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดูแลระบบทะเบียนและให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน เพื่อตอบสนองกับการขยายตัวของการจดทะเบียนโดเมนเนม

IDN โดเมนภาษาท้องถิ่น

คงจะผ่านตากันไปบ้างแล้ว กับ campaign โฆษณาเที่ยวไทย ที่เจาะจงระบุเว็บไซต์ให้เข้าชมด้วย โดเมนอักขระท้องถิ่น "www.เล่าสู่กันฟัง.com" นี่อาจนับเป็นครั้งแรกที่ IDN (Internationalized Domain Name) ได้รับการเผยแพร่อย่างโดดเด่น ในประเทศไทย แม้ว่าโดเมนเนมในรูปแบบของภาษาท้องถิ่น IDN จะออกมาให้คนไทยได้ใช้รวมทั้งชาติท้องถิ่นอื่นๆ อีกกว่า 350 ภาษาทั่วโลกมามากกว่า 1 ปีแล้ว

THNG Camp ครั้งที่ 3

มาแล้ว THNG Camp ครั้งที่ 3 ถ้าคุณพร้อมมาสนุกกับเรา