มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมน ประสานความร่วมมือกับองค์กรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านอินเทอร์เน็ต โดเมนเนมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Chiang Rai Mesh TV (THNG#4) Follow up

เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ทำการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการค่าย THNG ครั้งที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย ในการอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่มีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เมื่อเดือน มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

read more

IntERLab Workshop 2014

ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Routing Workshop และ Introduction to MPLS Workshop

read more

ประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมน .th SLD

.th SLD Fast-track Result ทีเอชนิค ได้ทำการประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมนระดับที่สอง ภายใต้ .th เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจยื่นคำขอจดทะเบียนโดเมนระดับที่สอง ภายใต้ .th เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียง 31 โดเมน

read more

กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน (Community Wireless Mesh Network) ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับทางห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เพื่อศึกษาซักถามผลการติดตั้งและใช้งานเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน

read more

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมนระดับที่ 2 ภายใต้ “.th”

ทีเอชนิค ประกาศเปิดโครงการเฉพาะกิจรับจดโดเมนระดับ 2 (Second-Level Domain Fast-Track Process) สู่สาธารณะครั้งแรกกับการให้บริการจดชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ภายใต้ “.th” โดยไร้รหัสหมวดหมู่องค์กร เช่น example.th เปิดรับสมัครเพียง 30 วัน เท่านั้น เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

read more

Tak Net 2014 @ หมู่บ้านไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ทำการลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการใช้งาน TaK Net ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และขยายการ